Meerjarenonderhoudsplanning


Snoeren Bouwmanagement heeft een ruime ervaring met het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. De meerjarenonderhoudsplanning geeft inzicht in de onderhoudskosten op korte, middellange en lange termijn en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vaststellen van de benodigde onderhoudsreserveringen. De meerjarenonderhoudsplanning is een uitstekende leidraad voor het opstellen van een gedetailleerd jaarplan voor facility management of technisch beheer.

Bovendien is de meerjarenonderhoudsplanning een goed communicatiemiddel bij het zichtbaar maken van de noodzaak van onderhoudswerken en de gevolgen van het niet uitvoeren van onderhoud.

Voordat gestart wordt met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning wordt met u een afspraak gemaakt, zodat duidelijk is voor welke doeleinden de onderhoudsplanning wordt ingezet. Moet de meerjarenonderhoudsplanning alleen inzicht geven in het reserveringsonderhoud of het totaalonderhoud inclusief contractonderhoud? Moet er een scheiding worden aangebracht tussen kosten voor rekening van huurder en verhuurder? Welk detailniveau is gewenst? Over hoeveel jaren wilt u inzicht hebben in de onderhoudskosten?

Als de randvoorwaarden vooraf bekend zijn, ontvangt u van ons een werkbare meerjarenonderhoudsplanning voor u op maat gemaakt.

Bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning maken wij een inventarisatie van de aanwezige bescheiden, zoals tekeningen, bestekken, garantiebewijzen, onderhoudscontracten.

Daarnaast maken wij met u een afspraak voor een inspectie ter plaatse, waarbij onze deskundige medewerkers conform de NEN 2767 een conditiemeting uitvoeren van de diverse onderdelen.

Op basis van de inspectiegegevens en vergaarde inputgegevens stellen wij een concept meerjarenonderhoudsplanning op die met u wordt besproken. Na verwerking van de opmerkingen ontvangt u van ons een definitief exemplaar.

Een meerjarenonderhoudsplanning is een dynamisch document. Dit houdt in dat de onderhoudsplanning in een met u afgesproken cyclus wordt geactualiseerd. Er wordt door ons een nieuwe conditiemeting uitgevoerd, onderhoudscontracten worden bijgewerkt en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en ophanden zijnde werkzaamheden worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning. Op deze manier beschikt u altijd over een actueel overzicht van de staat van onderhoud van het gebouw, ook in financiële zin.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl